article

article

สมัครเข้าใช้งาน
ท่านใดที่ต้องการติดต่อสอบถามเกียวกับการสมัครเข้าใช้งานท่านสามารถสมัครเข้าใช้งานได้ง่ายๆตามขั้นตอนดังนี้

  • บอกเจ้าหน้าที่ขอเข้าสมัครใช้งาน
  • บอกชื่อ นามสกุล เบอร์โทร และเลขบัญชี
  • โอนเงินเข้าบัญชีที่ส่งให้ไป และรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
  • เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเสร็จก็จะส่งชื่อไอดีและรหัสผ่านให้กับลูกค้าทันที